From March 14 to May 23, 2004, Le printemps de Chine, a group exhibition with Zeng Huan Guang, Tang Nan Nan, Shen Ye, Zhou Xiao Hu, Dong Xing, Lin Xi & Fish, Lin Xi & Jia Wen Hou, Wang Yi Ji, Ai Weiwei, Miao Xiaochun, Bai Yiluo, Xie Nanxing, Qi Zhilong, Wang Jin, Hai Bo, Zhuang Hui, Baojun Ruy, Y-F Yuen, curated by Hilde Teerlinck.